Uppdrag vi gjort

Vi har valt ut ett antal referenser som speglar olika typer av uppdrag vi gör hos olika typer av arbetsgivare. Vi berättar gärna mer om dessa och andra samarbeten vi har i andra organisationer.

Karlstads kommun
Ref: Lotta Eriksson, Enhetschef Arbetsgivarenheten, Kommunledningskontoret
Uppdraget löper under ca ett år och innebär arbetsrättslig konsultation. Frågorna preciseras av kunden efter behov och omfattar bl a förhandlingsfrågor, avveckling av personal och arbetsrättsliga frågor kopplade till organisations- och verksamhetsutveckling.

Clear Channel
Ref: Patrik Hofbauer, VD
Uppdraget omfattar samtliga ingående delar i en övertalighetsprocess. I det ingår bl a att definiera befintlig och ny organisation, turordna, lämna varsel till Arbetsförmedlingen samt ta fram övriga dokument i enlighet med LAS, och arbetsmiljöbestämmelser. Dessutom ingår i uppdraget att planera och genomföra samtliga förhandlingar samt informera berörda.

Helsingborgs Dagblad
Ref: Lars Svensson, VD
Uppdraget innebar att genomföra en lönekartläggning i enlighet med Jämställdhetslagen. Lönekartläggningen omfattade 4 arbetsgivarenheter som alla tillhör samma juridiska enhet. Verksamheten bedrivs i Helsingborg samt vid totalt elva (11) lokalkontor av ca 400 medarbetare.

Svenska Kyrkan
Ref: Melvin Andersson, Kanslichef, Karlstads kyrkliga samfällighet
Rekryteringsuppdrag avseende ekonom, ekonomiassistent, kamrer och personalsekreterare till Karlstads kyrkliga samfällighet.

nolgard