Tjänster

Vi lever i en värld som i större utsträckning än tidigare kräver att verksamheten snabbt anpassar sig till skiftande förutsättningar. Det gäller att kontrollera och dra nytta av alla förändringarna och inte bara passivt försöka kontrollera dem.

Vad kan vi hjälpa till med?
Vi har samlat våra tjänster under två rubriker; Arbetsrätt och Rekrytering.

Arbetsrätt kan för den oinvigde vara ett komplicerat område och det kan vara mycket dyrt att göra fel. Dessutom sker det en ständig utveckling inom området vilket leder till att kunskap om arbetsrätt alltid är en färskvara. Läs mer om tjänster inom Arbetsrätt.

Att fatta beslut om att anställa en ny medarbetare är ett av de viktigaste besluten som företag och organisationer står inför. En anställning är alltid förknippad med stora kostnader och ett stort ansvar. Det är inte alltid lätt att se vilka förtjänster och brister en kandidat har och konsekvenserna av ett felaktigt urval kan bli förödande. Läs mer om tjänster inom Rekrytering.

På vilket sätt kan vi hjälpa till?
Vi anpassar alltid vårt stöd efter kundens behov och gör därför en analys i varje enskilt fall. Med åren har dock vissa återkommande behov resulterat i att vi konkretiserat följande tjänster:

Avgränsade uppdrag

Vi genomför definierade och avgränsade uppdrag efter kundens behov; t ex Planera och genomföra en avvecklingsprocess, ta fram personalhandbok, ta fram transportpolicy.

Telefon- och Mailsupport

Syftet med Telefon- och Mailsupport är ge dig en expertpanel som finns till hands för att enkelt och snabbt ge svar på olika personalrelaterade frågor som dyker upp i diverse situationer. Genom en fast kostnad per månad får du ställa frågor via mail eller telefon på kontorstid och erhålla svar inom 24 timmar.

Personalavdelning på entreprenad

Personalavdelning på entreprenad är ett supportavtal som innebär att vi blir din personalavdelning i den utsträckning du själv önskar. Entreprenadavtalet sluts med hänsyn till ditt företags storlek och dina önskemål.

Utbildning

Vi genomför kundanpassade utbildningar i Arbetsrätt. I vår utbildning arbetar vi för att omsätta en komplicerad arbetsrätt till konkreta och praktiska verktyg för chefer och arbetsgivarföreträdare.

Med våra utbildningar följer alltid en omfattande dokumentation. Resultatet blir en slags handbok i ”Vad varje chef måste veta om Arbetsrätt”. Vi håller också utbildningar inom andra områden, exempelvis utbildningar i utvecklings- och medarbetarsamtal.

nolgard